โปรแกรมการลงทุน

MTS MT4


Meta Trader 4 (MT4) is an innovative investment application, compatible with Auto Trade function. MT4 is able to assist investor as a personal assistant robot that provides the most accurate action and comfort for investor.    

TFEX MT4 is an application customized from MT4 that comes equipped with more simplified version of user tools featuring Auto Trade or “Trade on Chart” that automatically send buy or sell order to the market as investor designs, compatible with Algorithm Trade and Robot Trader. This application aims to assist New-Generation investor for the most successful investment in TFEX market.Smart Investment in TFEX market with Auto Trade Function, available on PC or Laptop, including Android and iOS system on Smart Phone


Algo Strategy

Smart Auto Trade Robot assistant


Signal Trading

Trade Planning Smart assistant


Multi Platform Trade

Real Time Tracker available on PC and Smart Phone


Smart Chart

World Standard and user-friendly Interface


หมายเหตุ
ส่วนของโปรแกรมติดตั้ง และ คู่มือการติดตั้งทางเราจะจัดส่ง ไปในภายหลัง

MTS CAPITAL Co., Ltd.
10,12,14, 3rd Floor, Sapsin Road, Wang Burapha Phirom Sub-district, Pranakorn District, Bangkok, 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved