โปรแกรมการลงทุน
MTS Mobile Trader

 Meta Trader 5

Meta Trader 5 หรือ MT5 เป็นโปรแกรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้า Futures ในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส นำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้กับสินค้าต่างประเทศในนาม Global Futures MT5 เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้เครื่องมือการลงทุนที่ทันสมัย ตอบโจทย์การซ้อขายสินค้าที่หลากหลายของตลาดโลกได้ เช่น ทองคำ Comex, น้ำมันดิบ, ค่าเงิน EUR/USD หรือแม้แต่ E-mini S&P500 เป็นต้น

Real Time Price

ซื้อขาย Real Time ตามตลาดโลก 


Multi Product Futures

ซื้อขายสัญญา Futures สินค้าได้หลากหลายประเภท


Trade On Chart 

ส่งคำสั่งซื้อขายได้ง่ายและรวดเร็ว ดู Chart ราคาพร้อมส่งคำสั่งซื้อขายโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอหรือโปรแกรม


Multi Platform Trading

ใช้งานง่ายไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ และส่งคำสั่งซื้อขายได้หลายช่องทาง ทั้ง PC, Smart Phone, Tablet และ Web Browser


Robot Trading

สร้างและใช้งานระบบซื้อขายอัตโนมัติได้ตามกลยุทธ์ที่ต้องการ


Technical & Indicators

หลากหลายเครื่องมือทางเทคนิคและ Indicators ต่างๆ รองรับ Auto Trading และ Robot Trading เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved