Awards


ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก รับมอบรางวัล SET Awards 2011-2013 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ โดยงานประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2011-2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส เข้ารับรางวัล SET Awards 2011-2013 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ นับเป็น บริษัทโบรกเกอร์จากกลุ่มร้านทองหนึ่งเดียว ด้านการซื้อขายอนุพันธ์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งแรก ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ในการดำเนินการด้านธุรกิจอนุพันธ์ ทั้งในส่วนของการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ การมีพันธมิตร Selling Agent ทั่วประเทศที่แข็งแกร่ง และมีการให้บริการด้านการให้ความรู้และบทวิเคราะห์อนุพันธ์ที่แม่นยำ จึงทำให้บริษัทมียอดเป็นอันดับหนึ่ง ด้านโกลด์ ฟิวเจอร์ส 3 ปี ติดต่อกัน


ความสำเร็จล่าสุดของ MTS Gold

SET Awards 2013

รางวัล เกียรติคุณ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agent ยอดเยี่ยม อันดับ 3

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะโบรกเกอร์อนุพันธ์ที่มีผลงานโดดเด่นอันดับ 3

2011
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2011

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

2011
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2011

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Award)

2011
SET Awards 2013

SET in The City 2012

สร้างวัฒนธรรมการออม การลงทุนให้สังคมไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ สร้างวัฒนธรรมการออม การลงทุนให้สังคมไทย

2012
SET Awards 2013

รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์

รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2555 จาก กรมสรรพากร

2012
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2012

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

2012
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2012

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Award)

2012
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2013

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

2013
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARD OF HONOR 2011-2013

สาขาที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะด้านการให้บริการหลักทรัพย์อนุพันธ์ ปี 2011-2013

2013
SET Awards 2013

ตราสัญลักษณ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2556

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้เครื่องหมายการันตีจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ว่าเป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณที่จัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2013
SET Awards 2013

รางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2014
SET Awards 2013

รางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agent ยอดเยี่ยม อันดับ 3

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2015
SET Awards 2013

รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558 จาก สำนักงานปปง.

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2558

2015
SET Awards 2013

TFEX Market Maker Best Performance 2016

Market Maker Best Performance

Market Maker Best Performance

2016
SET Awards 2013

TFEX TRADING CHALLENGE 2017

TFEX TRADING CHALLENGE 2017

TFEX TRADING CHALLENGE 2017

2017
SET Awards 2013

TFEX Market Maker Best Performance 2017

Market Maker Best Performance

Market Maker Best Performance

2017
SET Awards 2013

รางวัล โบรกเกอร์ที่ให้สภาพคล่องสูงที่สุด ปี 2017

HKEX Gold Futures Active Participation Award 2017

HKEX Gold Futures Active Participation Award 2017

2017
SET Awards 2013

รางวัล โบรกเกอร์ที่ให้สภาพคล่องสูงที่สุด ปี 2018

HKEX Gold Futures Active Participation Award 2018

HKEX Gold Futures Active Participation Award 2018

2018
SET Awards 2013

Outstanding International Member Award 2018

Outstanding International Member Award 2018

2018
SET Awards 2013

TFEX Market Maker Best Performance 2018

Market Maker Best Performance

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก รางวัล TFEX Market Maker 2018

2018
SET Awards 2013

The Outstanding International Member Award 2019

The Outstanding International Member Award 2019

2019
SET Awards 2013

The Outstanding Innovative International Business Trader Award 2019

The Outstanding Innovative International Business Trader Award 2019

The Outstanding Innovative International Business Trader Award 2019

2019
SET Awards 2013

The Outstanding Innovative International Business Award 2019

The Outstanding Innovative International Business Award 2019

The Outstanding Innovative International Business Award 2019

2019
SET Awards 2013

TFEX Market Maker Best Performance 2019

Market Maker Best Performance

Market Maker Best Performance

2019
SET Awards 2013

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2020

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2020

MTS GOLD GROUP โบรกเกอร์ทองไทยแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัล การันตีคุณภาพจากตลาด Shanghai Gold Exchange (SGE) โดยล่าสุดในปี 2020 เราได้รับรางวัล SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2020

2020
SET Awards 2013

TFEX Market Maker Best Performance 2020

Market Maker Best Performance

2020
SET Awards 2013

ตราสัญลักษณ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563

CONSUMER PROTECTION GUARANTEE 2020

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้เครื่องหมายการันตีจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2563 ว่าเป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณที่จัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563

2020
SET Awards 2013

TFEX Best Award of Honor 2021

TFEX Best Award of Honor 2021

MTS Capital Company Limited รางวัล TFEX Best Award of Honor

2021
SET Awards 2013

Superbrands THAILAND 2021

Excellence in Branding

Superbrands THAILAND For Excellence in Branding MTS แม่ทองสุก

2021
SET Awards 2013

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2021

Most Innovative Derivatives House Thailand

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2021 Most Innovative Derivatives House Thailand MTS Capital Co. Ltd.

2021
SET Awards 2013

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2021

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2021

MTS GOLD GROUP โบรกเกอร์ทองไทยแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัล

2021
SET Awards 2013

Worldwide Finance awards 2022

Best Gold Trading Broker South East Asia

Worldwide Finance awards 2022 Best Gold Trading Broker South East Asia

2022
SET Awards 2013

TFEX Best Award of Honor 2022

Market Maker Best Performance

TFEX Best Award of Honor 2022 ด้าน Market Maker Best Performance

2022
SET Awards 2013

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2022

Most Innovative Derivatives House Thailand

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2022 Most Innovative Derivatives House Thailand MTS Capital Co. Ltd.

2022
SET Awards 2013

ASIA PACIFIC PRECIOUS METALS CONFERENCE 2022

InterContinental Singapore Classic Sponsor

ASIA PACIFIC PRECIOUS METALS CONFERENCE 2022 InterContinental Singapore Classic Sponsor

2022
SET Awards 2013

Superbrands THAILAND 2022

Excellence in Branding

Superbrands THAILAND For Excellence in Branding MTS แม่ทองสุก

2022
SET Awards 2013

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2022

SGE Outstanding International Member Award "MTS GOLD Global Trading Pte Ltd." 2022

MTS GOLD GROUP โบรกเกอร์ทองไทยแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัล

2022
SET Awards 2013

Superbrands THAILAND 2023

Excellence in Branding

Superbrands THAILAND For Excellence in Branding MTS แม่ทองสุก

2023
SET Awards 2013

TFEX Best Award of Honor 2023

Market Maker Best Performance

TFEX Best Award of Honor 2023 ด้าน Market Maker Best Performance

2023
SET Awards 2013

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2022

Most Innovative Brokerage House Thailand

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2023 Most Innovative Brokerage House Thailand MTS Capital Co. Ltd.

2023
SET Awards 2013

CME Group Innovative Broker 2023

Innovative Broker 2023

CME Group Innovative Broker 2023 MTS Capital Co.,Ltd.

2023
SET Awards 2013

CME Group Broker Program Key Partner 2023

Broker Program Key Partner 2023

CME Group Broker Program Key Partner 2023 MTS Capital Co.,Ltd.

2023
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved