อัตราค่านายหน้า

   

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า
  • อัตราค่านายหน้ายังคงใช้โครงสร้างแบบข้ันบันไดปัจจุบัน แต่หากปริมาณการซื้อขายถึงข้ันใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่สัญญาแรก
  • สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เนต มีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราปกติทุกสินค้าอ้างอิง 
  • อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 10 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 98.10 89.10
สัญญาที่ 26 - 100 78.10 71.10
สัญญาที่ 101 - 250 58.10 53.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป 48.10 44.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 50 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5 490.10 445.10
สัญญาที่ 6 - 20 390.10 355.10
สัญญาที่ 21 - 50 290.10 265.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป 240.10 220.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures


ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 สัญญาเป็นต้นไป100.00
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

  อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures


ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10049.6045.10
สัญญาที่ 101 - 40044.6040.60
สัญญาที่ 401 - 80040.6037.00
ตั้งแต่ 801 สัญญาเป็นต้นไป36.6033.40
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต. 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มหุ้นดัชนี

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Mini SET50 Index Futuresจำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 2586.1078.10
สัญญาที่ 26 - 10066.1060.10
สัญญาที่ 101 - 50046.1042.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป36.1033.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.
** มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options


จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 2584.1076.10
สัญญาที่ 26 - 10064.1058.10
สัญญาที่ 101 - 50044.1040.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป34.1031.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.
** มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ราคาหุ้นอ้างอิง

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) 
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ราคา < หรือ= 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท)  (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท) 
ราคา > 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท)  (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท) 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Index Futures

Interest Rate Futures

สินค้าอ้างอิง

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5 Year Government Bond Futures60.1055.10
3 Month BIBOR Futures120.10110.10 

หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10 200.10  182.10 
สัญญาที่ 11 - 40 160.10 146.10 
สัญญาที่ 41 - 200 120.10 110.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป 100.10  92.10 
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สานักหักบัญชี และสานักงานก.ล.ต.

หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10  91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10  73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10  55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10  46.10 

หมวดพาณิชย์ (COMM Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10  91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10  73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10  55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 46.10

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 23.10 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10  27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10  23.10 

หมวดค่าธรรมเนียม Gold D

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5050.1045.10 
สัญญาที่ 51 - 20040.1036.60 
สัญญาที่ 201 - 50030.10 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 500 เป็นต้นไป25.10 23.10 

* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สานักหักบัญชี และสานักงานก.ล.ต.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มสกุลเงิน

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 2,000 11.10 10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป 8.10 7.40
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

   อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FX Futures

 (EUR/USD และ USD/JPY Futures) 

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 เป็นต้นไป5.00
** เริ่ม 21 พฤศจิกายน 2565 **
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มเกษตร

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures

จํานวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 270.00 245.00
สัญญาที่ 26 - 100 245.00 222.50
สัญญาที่ 101-250 220.00 200.00
ตั้งแต่่ 251 สัญญา 195.00 177.50
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

  อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าJapanese Rubber Futures

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10044.1040.10
สัญญาที่ 101 - 50040.1036.50 
สัญญาที่ 501 - 75036.10 32.90
ตั้งแต่สัญญาที่ 751 เป็นต้นไป32.1029.30
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต. 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved