เงินวางหลักประกัน

เงินวางหลักประกัน (Margins) หมายถึง หลักประกันสองประเภทหลักๆ ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจก่อนซื้อขาย ได้แก่ หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) เนื่องจากในการซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนต้องวางเงินประกันขั้นต้น ตามระดับที่โบรกเกอร์อนุพันธ์กำหนดไว้ก่อนการซื้อขาย และหลังจากซื้อขายแล้ว โบรกเกอร์จะคำนวณกำไรขาดทุนให้ ผู้ลงทุนทุกวันทำการ ทำให้เงินในบัญชีของผู้ลงทุนอาจเคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามราคาฟิวเจอร์สที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละวัน

หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

  • กรณี กำไร ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินส่วนที่เกินจากหลักประกันขั้นต้นออกไปได้

หลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin)

  • กรณีขาดทุนจนทำให้เงินประกันในบัญชีลดลงต่ำกว่าระดับ เงินประกันขั้นต่ำ ( Maintenance Margin)
  • ผู้ลงทุนจะต้องนำเงินไปวางเพิ่มให้ยอดเงินประกันในบัญชีกลับมาอยู่ที่ระดับ “เงินประกันขั้นต้น” (Initial Margin) อีกครั้งหนึ่ง

โดยอัตราหลักประกันนี้ จะคำนวณมาจากความผันผวนของราคาฟิวเจอร์สของแต่ละสินค้าในอดีต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน เมื่อราคาฟิวเจอร์สของสินค้าดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงไป

การแจ้งให้เติมเงินค้ำประกัน (Call margin) และ การบังคับปิดบัญชี (Force close)(Update : 20200312) (อ่านต่อ) 

ระดับเงินค้ำประกันขั้นต่ำสำหรับสินค้าอนุพันธ์ (เงินค้ำประกันของลูกค้า)

Download