MTS Capital ร่วมเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) Singapore Exchange ยกระดับการลงทุนสู่ตลาดชั้นนำในเอเชีย

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) คือตลาดหลักทรัพย์ที่มีสำนักงานในสิงคโปร์ โดยเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในเอเชียและระดับโลก เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับตลาดทางการเงินอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดนานาประเทศได้ โดยเป็นเส้นทางสำคัญในการเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างตลาดทางการเงินในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และเอเชียในทางการเงินและธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงในระดับโลก เนื่องจากมีระบบกฎระเบียบที่เข้มงวด การควบคุมความเสี่ยง และการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการเทรดและลงทุน


 FTSE China A50 index Futures

นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจลงทุนในประเทศจีน แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นซื้อหุ้นที่ไหนดี สามารถพิจารณาเริ่มต้นลงทุนผ่านดัชนีหุ้นจีน

ดัชนี FTSE China A50 คืออะไร? 


FTSE China A50 หรือ FTSE – Xinhua China A50 คือดัชนีหุ้นที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีน ดัชนีนี้ถูกพัฒนาโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม London Stock Exchange Group ซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานและสร้างดัชนีหุ้นทั่วโลก เปิดตัวในปี 2003 เนื่องจากเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยกลุ่มหุ้นจากทุกสาขาธุรกิจ ดัชนีนี้จึงถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีน การเปิดตัวดัชนี China A50 นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากความสนใจของนักลงทุนที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่สำคัญของเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economy) ของจีน


FTSE China A50 ประกอบด้วยหุ้นของ 50 บริษัทใหญ่และมีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนในกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศจีน เช่น การธนาคาร ประกันภัย สาธารณูปโภค ดัชนีนี้ใช้วิธีการคำนวณตามเวทคู่ขนาน (market-capitalization-weighted method) คือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าในดัชนีนี้

FTSE China A50 ได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อที่จะสามารถสะท้อนตลาดหุ้นอย่างแท้จริง หุ้น A-shares ที่รวมอยู่ใน China A50 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ กลุ่มหุ้นในดัชนี FTSE China A50 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ โดยบริษัทต่างๆ จะถูกถอดออกและเพิ่มใหม่เมื่อเวลาผ่านไป ตามวิธีการและกฎเกณฑ์ในการรวมหรือยกเว้นบริษัทต่างๆ รายชื่อของกลุ่มหุ้นในดัชนี FTSE China A50 จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ ตามความผันผวนของผลการดำเนินงานของหุ้นนั้นๆ 


 

FTSE China A50 index Futures
ชื่อย่อ SGX.CN
ขนาดสัญญา

US$1 x SGX FTSE China A50 Index Futures Price

Contract Series 2 เดือนใกล้สุดติดต่อกัน
Tick Size 1.00 index point
Tick Value $1.00
เวลาทำการ

กลางวัน : 08.05 AM - 15.25 PM

กลางคืน : 16.05 PM - 04.10 AM


บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved