กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน EASY E-Receipt

19 มกราคม 2567

ปีใหม่แล้ว  อย่าลืมลงทะเบียน EASY E-Receipt 
.
เพื่อรับสิทธิลดหย่อนสูงสุดถึง 50,000 บาท 
.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-770-7799
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved