กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปิดระบบ SMART TRADE (Settrade) ในวันเสาร์ 8/06/2567 เวลา 04.00 ถึง วันจันทร์ 10/06/2566 เวลา 06.00

7 มิถุนายน 2567ปิดระบบ SMART TRADE (Settrade) 

·         ในวันเสาร์ 08/06/2566  เวลา 04.00 ถึง วันจันทร์ 10/06/2566 เวลา 06.00

·         Test แผนระบบสำรอง TFEX

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved