อัตราค่าธรรมเนียมลูกค้าสถาบัน


สินค้าอ้างอิง

จำนวสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน

ลูกค้าซื้อขายผ่าน

เจ้าหน้าที่การตลาด

ลูกค้าซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

Gold Futures (50 Baht)

ตั้งแต่สัญญาแรก

240.10

ตามที่ตกลง

Gold Futures (10 Baht)

ตั้งแต่สัญญาแรก

48.10

ตามที่ตกลง

SET50 Index Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

35.6 (1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563)

ตามที่ตกลง36.1 (1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

ตามที่ตกลง

SET50 Index Options

ตั้งแต่สัญญาแรก

33.1 (1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563)

ตามที่ตกลง34.1 (1  มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

ตามที่ตกลง

Single Stock Futures

 

 

 

 

ราคา < หรือ = 100 บาท

(0.10 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท)

ตามที่ตกลง

 

ราคา > 100 บาท

(0.10 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท)

ตามที่ตกลง

Interest Rate Futures

 

 

 

5 Year Government Bond Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

60.10

ตามที่ตกลง

3 Month BIBOR Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

120.10

ตามที่ตกลง

BANK Index Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

100.10

ตามที่ตกลง

COMM Index Futures , ENERG Index Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

50.10

ตามที่ตกลง

ICT  Index Futures , FOOD Index Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

25.10

ตามที่ตกลง

Gold D

ตั้งแต่สัญญาแรก

25.10

ตามที่ตกลง

Gold Online Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

96.10

ตามที่ตกลง

Silver Online Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

35.60

ตามที่ตกลง

RSS3 Futures และ RSS3D Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

195.10

ตามที่ตกลง

Bath /USD Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

8.10

ตามที่ตกลง

Japanese Rubber Futures

ตั้งแต่สัญญาแรก

31.10

ตามที่ตกลง


* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.