กลุ่มสกุลเงิน


TFEX FX Futures

TFEX FX FUTURES หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ

สรุปลักษณะสัญญา USD/JPY Futures

   รายการ                                                                      USD/JPY Futures

สินค้าอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY Exchange rate)
ชื่อย่อสัญญา (Ticker Symbol) USDJPY
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)
เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และ ธันวา (Z) โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)
เสนอซื้อขายเป็นเงิน JPY ต่อ 1 USD
ขนาดของสัญญา
(Contact Size)
300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)
0.01 JPY หรือคิดเป็นมูลค่า เท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา
(Position Limit) 50,000 สัญญา
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)
±2.5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price ±5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)
Pre-open:
Morning session:
Pre-open:
Afternoon session:
Pre-open:
Night Session:
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
13:45 น. - 14:15 น.
14:15 น. - 16:55 น.
18:45 น. - 18:50 น.
18:50 น. - 23:55 น.
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน
วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศ Refinitive (Thomson Reuters: WM Spot Rate) ณ เวลา 11.00 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Method)
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

ความรู้ก่อนการลงทุน


TFEX FX Futures คืออะไร

FX Futures หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ

การอ่านค่าของคู่เงิน

สกุลเงินหลัก / สกุลเงินอ้างอิง
Base Currency / Quote Currency


  • อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หมายความว่า 1 EUR แลกได้เท่ากับกี่ USD
  • อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY หมายความว่า 1 USD แลกได้เท่ากับกี่ JPY

สมมติว่า

EUR/USD ราคาตอนนี้ประมาณ 1.0750 ดอลลาร์
จะอ่านว่า 1 EUR = 1.0750 USD ( 1 ยูโร = 1.0750 ดอลลาร์) หรือ 1 ยูโรแลกได้ 1.0750 ดอลลาร์


โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก FX Futures ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ค่าเงิน และทำกำไรจากการซื้อขายเป็นเงินบาท และไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินให้ยุ่งยาก

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้อย่างมั่นใจ โดยใช้บัญชีอนุพันธ์ ที่เปิดกับโบรกเกอร์ของ TFEX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.


ทำกำไรจาก FX Futures ใน TFEX ได้อย่างไร?

ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่า หรืออ่อนค่า

ในตลาด FX Futures จะซื้อขายบนคู่ของค่าเงิน การแข็งค่า หรืออ่อนค่า ขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของคู่ค่าเงินที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ดุลบัญชีเดินสะพัด หรืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย ฯลฯ เงินทุนจะไหลไปที่ได้ประโยชน์มากกว่า ทำให้อัตราค่าเงินแข็งค่าขึ้น


วิธีการอ่านกราฟ FX Futures
กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาขึ้น ความหมายคือ ค่าเงิน EUR แข็งค่าขึ้น หรือ USD อ่อนค่าลง
กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาลง ความหมายคือ ค่าเงิน EUR อ่อนค่าลง หรือ USD แข็งค่าขึ้น


ทำกำไรจากทิศทางของราคาบนความแข็งค่า และอ่อนค่า


ซื้อถูก และขายแพง (คาดการณ์ว่าราคาคู่เงินจะสูงขึ้น)

ขายแพง และซื้อถูก (คาดการณ์ว่าราคาคู่เงินจะลดลง)


ข้อดีของการซื้อขาย FX Futures ใน TFEX

1. มั่นใจกับระบบซื้อขายที่โปร่งใสได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน
   - ระบบการซื้อขายได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เชื่อถือได้
   - ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต หมดกังวลเรื่องการฉ้อโกงหรือปิดหนี
   - การซื้อขาย FX Futures ใน TFEX มีกฎหมาย พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุ้มครอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คิดกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ด้วยตัวคูณแบบคงที่ ไม่ต้องแลกเงินให้ยุ่งยาก
ผู้ลงทุนสามารถวางเงินหลักประกัน (Margin) เป็นเงินบาท โดยไม่ต้องแลกเป็นเงินสกุลอื่นให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและส่วนต่างราคา และระบบจะคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ด้วยตัวคูณ (Multiplier) แบบคงที่ในแต่ละคู่เงิน


3.เทรดตามราคาคู่เงินในตลาดโลก ติดตามและวิเคราะห์ราคาได้สะดวก รวดเร็ว
ออกแบบให้มีราคาเคลื่อนไหวสะท้อนราคาคู่เงิน (Currency Pairs) ในตลาดโลก ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งกลางวันและกลางคืน (ตามเวลาที่เปิดให้ซื้อขาย) ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีผ่านช่องทางและ Application ที่หลากหลาย

4. ใช้เงินลงทุนน้อยเพิ่มโอกาสทำกำไรด้วย Leverage ที่เหมาะสม
เริ่มต้นใช้เงินวางหลักประกันประมาณ 3% (ประมาณ 600 - 800 บาท) ขยายอัตราผลตอบแทนได้สูงถึง 30-50 เท่า (Leverage) ซึ่งเป็นอัตราทดที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลองซื้อขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุน (Money management) เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดขาดทุน
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved