กลุ่มโลหะมีค่า

TFEX Silver Online FuturesTFEX Silver Online Futures  

       เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ประเภทหนึ่งในกลุ่มโลหะมีค่า (Precious metal) เช่นเดียวกับทองคำ (Gold) และแพลตตินั่ม (Platinum)โดยโลหะเงินนั้นมีการซื้อขายอยู่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ในตลาดที่สำคัญ เช่น ลอนดอน ชิคาโก เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง เป็นต้น เช่นเดียวกับทองคำ

จุดเด่นด้านการลงทุน
  • นักลงทุนสามารถเข้าทำกำไรได้ทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง l Flexible Trade
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของค่าเงินบาท
  • คำนวณซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาในตลาดโลก
  • สามารถซื้อขายได้ด้วยตัวเอง ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้ง PC , Tablet, Smart Phone รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
  • มีเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำด้านการลงทุนคอยดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน
  • ใช้เงินลงทุน (Margin) น้อยประมาณ 5-10 % ของมูลค่าจริง
  • เวลาซื้อขาย Real Time จนถึงตี 3
  • สามารถใช้กลยุทธ์เทรด Arbitrage - Silver Online Futures ในตลาด TFEX กับ Silver Futures ในตลาดต่างประเทศของ MTS ได้ 

สรุปลักษณะสัญญา TFEX Silver Online Futures

หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
ขนาดของสัญญา 3,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ และมีหน่วยเป็นเงินบาท
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท 
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดแต่ละวัน +/- 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ C&F จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และขยายเป็น +/- 20% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open I9:15 น. – 9:45 น.Morning session:9:45 น. – 12:30 น.
Pre-open II13:45 น. – 14:15 น.    Afternoon session14:15 น. – 16:55 น.
Pre-open III18:45 น. - 18:50 น.    Night Session18:50 น. - 3:00 น. (+1)
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย  ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
การจำกัดฐานะ ไม่กำหนด โดย TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.55 น.
การชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

ตัวอย่างการคำนวณราคาซื้อขาย


รายการ                                                                            ราคา                            กำไร/ขาดทุน     
ซื้อเปิด Silver Futures – 1 สัญญา $ 24.30
ขายปิด Silver Futures – 1 สัญญา $ 25.50
ส่วนต่าง (กำไร)+ $1.20
ตัวคูณ (Multiplier)X 3,000
* สรุปกำไร1.20 x 3,000= + 3,600 บาท


บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved