กลุ่มโลหะมีค่า

กลุ่มโลหะมีค่า

นักลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสียงได้ด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงในตลาดโลกด้วยสินค้าประเภทกลุ่มโลหะมีค่า ประกอบไปด้วย ทองคำ, ซิลเวอร์, ทองแดง และอื่นๆ

เริ่มลงทุนในสินค้าอนุพันธ์โลหะมีค่า (Metals Futures) ง่ายๆ

เพิ่มสภาพคล่องและความต่อเนื่องในพอร์ตของนักลงทุนด้วยสัญญาซื้อขายชั้นนำในตลาดโลก โดยเฉพาะ Gold Futures ในตลาด COMEX ซึ่งเป็นสินค้าที่จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนในตลาดการลงทุนทองคำระดับโลกได้  

Gold Online Futures


 Gold Online Futures  
คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า(Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด ราคาเป็นหน่วเงิน U.S. Dollar ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก


ทำไมต้องซื้อขายทองคำความบริสุทธิ์ 99.5%?

 1. เป็นมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำที่ซื้อขายกันในตลาดโลก (International Trading Standard)
 2. การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนกับราคาทองคำในตลาดโลกโดยตรง
 3. เป็นมาตรฐานการส่งมอบ London Gold Fix

จุดเด่นของการลงทุนใน Gold Online Futures

 • อ้างอิงกับราคาทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% สะท้องราคาตลาดโลก
 • ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
 • ไม่มีความเสี่ยงด้านค่าเงินบาท
 • ชำระส่วนต่างเป็นเงินสดไม่ต้องส่งมอบทองคำจริง
 • ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ไม่ยุ่งยากในการคำนวณ
 • แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวตามราคาทองคำตลาดโลก ลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์
 • สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน
 • สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
 • เพิ่มโอกาสทำกำไรด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า (Margin 3-5%)

 สรุปลักษณะสัญญา Gold Online Futures 

 
หัวข้อลักษณะสัญญา TFEX Gold Online Futures 
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% 
ขนาดของสัญญา (Contract Size)  300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ 
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)
แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินบาท ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ 
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)
0.1 USD (มูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท) 
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ (Settlement Months)  เดือนมีนาคม มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด 
เวลาซื้อขาย (Trading Session)  1. ช่วง Pre-open:               9:15 น. – 9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:     9:45 น. – 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open:              13:45 น. – 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:  14:15 น. – 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open:              18:45 น. – 18:50 น.
6. ช่วง Night session:        18:50 น. – 3:00 น. (ของวันถัดไป)
การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Daily Price Limit)  บวกหรือลบ 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
และขยายเป็น บวกหรือลบ 20% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)  ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ 
การจำกัดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit)  TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร 
วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. 
วิธีการส่งมอบหรือการชำระราคา
(Settlement Type)  
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 

ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน

เปิดขาย(Short) 1 สัญญา ที่ราคา $1,230 และซื้อปิด ที่ราคา $1200
ดังนั้น จะมีกำไร = $30 * 300 = 9,000 บาท * ยังไม่หักต้นทุนรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved