กลุ่มโลหะมีค่า

กลุ่มโลหะมีค่า

นักลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสียงได้ด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงในตลาดโลกด้วยสินค้าประเภทกลุ่มโลหะมีค่า ประกอบไปด้วย ทองคำ, ซิลเวอร์, ทองแดง และอื่นๆ

เริ่มลงทุนในสินค้าอนุพันธ์โลหะมีค่า (Metals Futures) ง่ายๆ

เพิ่มสภาพคล่องและความต่อเนื่องในพอร์ตของนักลงทุนด้วยสัญญาซื้อขายชั้นนำในตลาดโลก โดยเฉพาะ Gold Futures ในตลาด COMEX ซึ่งเป็นสินค้าที่จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนในตลาดการลงทุนทองคำระดับโลกได้  

TFEX Gold-D

Gold D (โกลด์ ดี) 
Gold-D คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.99% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า (Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด และมีการซื้อขายเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน

ซื้อขายเป็น U.S. Dollar
Gold-D ซื้อขายเป็นหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ (USD/Oz) ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุน
  • ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
  • สามารถติดตามราคาทองคำตลาดโลกได้สะดวก
  • สามารถหาข้อมูลราคา Real-time และราคาย้อนหลังเพื่อประกอบการวิเคราะห์ได้ง่ายเนื่องจากมีการเผยแพร่ราคาทองคำตามช่องทางและสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง
  • ลดความยุ่งยากในการแปลราคาด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและหน่วยของน้ำหนัก
  • สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน ทั้งนี้ ทุกๆสิ้นวัน จะมีการคำนวนกำไรขาดทุน (Mark-to-market) เป็นเงินบาท ทำกำไรได้คล่องตัว
  • Gold-D สามารถทำกำไรจากราคาทองคำได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
  • ถ้ามองว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น ก็เข้ามาทำสัญญาซื้อ Gold-D ล่วงหน้า
  • ถ้ามองว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ก็สามารถเข้ามาทำสัญญาขาย Gold-D ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทองคำจริงอยู่ในมือ
  • หากราคาทองปรับตัวในทิศทางเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ ผู้ลงทุนจะได้กำไร แต่หากราคาสวนทางกับที่ผู้ลงทุนคาดไว้ ก็จะขาดทุนได้
ซื้อขายสะดวก ง่าย หลากหลายช่องทาง
Gold-D จะทำให้ชีวิตการลงทุนในทองคำเป็นเรื่องง่ายผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาและส่งคำสั่งซื้อขาย Gold-D ได้แบบ Real-time ผ่านโปรแกรมซื้อขายด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ PC, iPhone, iPad และ Android เพียงแค่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของ TFEX ก็สามารถเข้าซื้อขาย TFEX Gold-D ทันที

Extended Trading Hours ขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืน (Night Session)

ช่วงเวลา

เวลาซื้อขาย

09:15 น. - 09:45 น.

Pre-open

09:45 น. – 12:30 น.

Morning Session

13:45 น. – 14:15 น.

Pre-open

14:15 น. – 16:30 น.

Afternoon Session

18:45 น. – 18:50 น.

Pre-open

18:50 น. – 3:00 น. (ของวันถัดไป)

Night Session

 รู้จักลักษณะของสัญญา Gold-D (Contract Specification)

รายการ

รายละเอียด

สินค้าอ้างอิง (Underlying)

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%

เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาส ที่ใกล้ที่สุด

ขนาดของสัญญา (Contract Size)

ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 Troy Oz) หรือประมาณ 6.5 บาททองคำ

การเสนอราคาซื้อขาย (Price Quotation)

USD ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 Troy Oz

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size)

0.1 USD ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 Troy Oz

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน(Daily Price Limit)

±10% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Celling และ Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยาย±20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่างหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit)

สัญญาที่หมดอายุในเดือนในเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 5,000 สัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day)

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.

วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)

ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ณ วันที่สัญญาหมดอายุ

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved