โปรแกรมการลงทุน
MTS Mobile Trader

MTS Smart Mobile Trader

MTS Smart Mobile Trader เป็น Application สำหรับซื้อขายอนุพันธ์ในรูปแบบ Real Time Trading ผ่านระบบ iOS สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ iPad เพื่อให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด พร้อมทั้งส่งคำสั่งได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ผ่านโปรแกรมเดียว สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ มีรูปแบบการแสดงผลที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนReal Time Trading

Real Time Trading

ติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด และราคาอนุพันธ์ ในรูปแบบ Real Time


Trading Fees

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเหมือนกับการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามปกติ


Intraday Chart

Intraday Chart

มีการแสดงผลในรูปแบบ Intraday Chart พร้อมการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที


One Touch

One Touch

สะดวกรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายเพียงสัมผัสหน้าจอ (One Touch) ด้วยการออกแบบเฉพาะตัวของทีมงานผู้ชำนาญ


MTS Gold Analysis

MTS Gold Analysis

สำหรับผู้ใช้งาน iPad สามารถดูบทวิเคราะห์จากทาง MTS Gold ได้


บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved