กลุ่มเกษตร

Japanese Rubber Futures

Japanese Rubber Futures

   Japanese Rubber Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายาง      แผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น
   ซึ่งเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงในการซื้อขายยางพาราแต่มีขนาดที่เล็กกว่า (1,000 กิโลกรัมต่อสัญญา) เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคายางพารา เทรดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.15 น. - 16.55 น. (ไม่มีปิดพักเบรค) ครอบคลุมเวลาซื้อขายในตลาดญี่ปุ่น ซื้อขายในรูปแบบราคา Japanese Yen แต่คำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

1. นักลงทุนสามารถเข้าทำกำไรได้ทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง l Flexible Trade 

2. ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของค่าเงินบาท

3. คำนวณซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาในตลาดโลก

4. สามารถซื้อขายได้ด้วยตัวเอง ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้ง  PC , Tablet,  Smart Phone รองรับทั้งระบบ iOS และ Android 

5. มีเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำด้านการลงทุนคอยดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน 

6. ใช้เงินลงทุน(Margin) น้อยประมาณ 5-10 % ของมูลค่าจริง

7. ซื้อขายในรูปแบบราคา Japanese Yen ต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบราคาตลาดโลกง่ายขึ้น 

8. สามารถใช้กลยุทธ์เทรด Arbitrage – Japannese Rubber Futures ในตลาด TFEX กับ Rubber Futures ในตลาดต่างประเทศของ MTS ได้

 

สรุปลักษณะสัญญา Japanese Rubber Futures

หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
Underlying Asset ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น
Contract Months 6 เดือนปฎิทินติดต่อกัน
Contract Size

300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) ไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ (หรือขนาดเทียบเท่ากับ 1 ตัน) 

Price Quotation แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อหน่วย ตามราคายางแผ่นรมควันต่อน้ำหนัก 1 กก.
Minimum Tick Size 0.1 เยนต่อ กก. (หรือคิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
Daily Price Limit +/-10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด หากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดซื้อขายชั่วคราว และขยายเป็น +/-20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
Trading Hour

ช่วง Pre-open : 
ช่วง Open session :                                                                

09:15 – 09:45 น.
09:45 – 16:55 น.
Last Trading Day วันทำการที่สี่ (T-4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. 
Final Settlement Price
ใช้ราคา JPX/OSE RSS3 Rubber Futures ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็น Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ 
Settlement Method Cash Settlement 
Position Limit ไม่กำหนด โดย TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร
Exchange Fee
ไม่เกิน 4 บาท (Promotion 6 เดือนแรก คิดอัตรา 3 บาทต่อสัญญา) 
Data Licensing Fee Free Promotion 6 เดือนแรก 

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved